Eres

Expectorante - Eres

compozitie: Bromhexin clorhidrat

specii tinta: cabaline, bovine, ovine si caprine, suine, caine si pisica

Prezentare Cod produs Pret
Eres inj 100 ml 43.50 RON

Compoziţia calitativă şi cantitativă

1 ml produs conţine:

Substanţă activă :

Bromhexin (sub formă de clorhidrat) 2.74 mg

Excipient (excipienţi):

Parahidroxibenzoat de metil 0,7 mg

Parahidroxibenzoat de propil 0,3 mg

Forma farmaceutică

Soluţie injectabilă, limpede, incoloră.

Specii ţintă:

Bovine, cabaline, porcine, ovine, câini şi pisici

Proprietăţi farmacodinamice

Bromhexinul este un expectorant mucolitic care scade vâscozitatea şi provoacă o lichefiere a secreţiilor epiteliului respirator datorită unei hidrolize şi a dizolvării acidului mucopolizaharidic (MPSA). Prin urmare, secreţia este rapid eliminată. De asemenea, are şi un efect expectorant direct.

Particularitati farmacocinetice

Este bine absorbit după administrarea parenterală.

Concentraţiile plasmatice terapeutice apar după 15 minute de la administrarea intramusculară la toate speciile de animale. Timpul de înjumătăţire plasmatic de eliminare este de aproximativ 6 ore 1a. majoritatea animalelor. Bromhexinul este rapid metabolizat producând un metabolit activ: ambroxolul. Calea principală de excreţie este cea urinară.

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

Produsul este recomandat la bovine, cabaline, suine, câini şi pisici în tratamentul bolilor respiratorii care implică o creştere anormală a cantităţii de mucus şi/ sau a vâscozităţii acestuia.

Contraindicaţii:

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Nu se utilizează în caz de edem pulmonar.

Nu se utilizează la cabalinele destinate consumului uman.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

În boli respiratorii de origine bacteriană, administraţi împreunã cu antibiotice şi/sau sulfamide

In caz de bronşită verminoasă, administraţi produsul la 3 zile de la utilizarea antihelminticului.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la bromhexin sau la excipienţi vor evita contactul cu produsul medicinal veterinar. În caz de auto-injectare solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi prospectul produsului sau eticheta.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate):

Nu se cunosc.

Utilizarea în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat:

Nu au fost descrise contraindicaţii în timpul acestor perioade.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune:

Nu se cunosc.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Produsul se administreaza intramuscular in urmatoarele doze

Bovine

intre 50 si 200 kg 0,18 ml Eres / kg greutate corporala timp de 5 zile

intre 200 si 500 kg 0,073-0,18 ml Eres / kg greutate corporala timp de 5 zile

Suine

intre 5 si 25 kg 0,18-0,36 ml Eres / kg greutate corporala timp de 5 zile

intre 25 si 100 kg 0,18 ml Eres / kg greutate corporala timp de 5 zile

peste 100 kg 0,073-0,18 ml Eres / kg greutate corporala timp de 5 zile

Cabaline

intre 50 si 200 kg 0,18 ml Eres / kg greutate corporala timp de 5 zile

intre 200 si 500 kg 0,073-0,18 ml Eres / kg greutate corporala timp de 5 zile

Caine, pisica

0,18-0,36 ml Eres / kg greutate corporala timp de 5 zile

Supradozare

Bromhexinul are o maijă mare de siguranţă. Nu se vor depăşi dozele recomandate.

Timp de asteptare

Carne şi organe:

Suine: 0 zile

Bovine: 0 zile Laptele provenit de la animalele tratate nu se dă în consum uman.

Cabaline:

Carnea şi organele, laptele provenite de la animalele tratate nu se dau în consum uman.

Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.

Perioada de valabilitate a produsului după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

Precauţii speciale pentru depozitare:

A se păstră la temperatura sub 25°C. A se proteja de lumină. A se păstra în loc uscat.

Prezentare

Ambalaj primar: flacoane de 100 ml

Ambalaj secundar: cutie de carton cu 1 flacon de 100 ml

Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse, dacă este cazul

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele naţionale.

Producator: LABORATORIOS CALIER, C/. Barcelones, 26 (Pla del Ramassa)LES FRANQUESES DEL VALLES, (Barcelona) SPANIA

Distribuitor:

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, pta 1 Mai nr 1-3, Incinta Carbochim, tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Numărul autorizaţiei de comercializare

150095

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.