Cortexonavet

Antiinflamatorii - Cortexonavet

compozitie: Dexametazona

specii tinta: cabaline, bovine, ovine si caprine, suine, caine si pisica

Prezentare Cod produs Pret
Cortexonavet 100 ml 28.00 RON

CORTEXONAVET 2 mg/ml soluţie injectabilă pentru bovine, cabaline, porcine, câini şi pisici

Compoziţia calitativă şi cantitativă

1 ml produs conţine:

Substanţă activă :

Substanţă activă:

Dexametazonă 2,0 mg/ml (sub formă de fosfat disodic de dexametazonă)

Excipienţi:

Alcool benzilic 15,6 mg/ml

Forma farmaceutică

Soluţie injectabilă. Soluţie clara transparentă.

Specii ţintă

Cabaline, bovine, porcine, caprine, câini şi pisici.

Proprietăţi farmacodinamice

Dexametazona este un glucocorticoid. Sarea de fosfat sodic este liber solubilă în apă. Are proprietăţi antiinflamatorii şi antialergice puternice, stimulează gluconeogeneza hepatică şi reduce sinteza proteinelor, reglează acţiunea sistemului cardiovascular şi induce parturiţia. Principalele efecte secundare sunt imunosupresia şi suprimarea activităţii cortexului suprarenal. Are o acţiune mineralocorticoidă foarte scăzută.

Particularităţi farmacocinetice

După o injecţie intramusculară, fosfatul sodic de dexametazonă este absorbit rapid din locul de injectare iar apoi hidrolizat, eliberând dexametazona în plasmă. Dexametazona este apoi distribuită rapid în organism. Metabolizarea este în principal hepatică iar metaboliţii săi sunt excretaţi ca glucuronid în urină şi bilă.

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

Tulburări metabolice şi cetoză la bovine, toxiemie puerperală la scroafe, procese inflamatorii neinfecţioase (artrită, periartrită, tendovaginită, bursită, luxaţii, miozită, limfangită şi laminită), simptome alergice (astm, eczeme, prurit), stres, şoc şi reacţii alergice, inducerea parturiţiei la rumegătoare în ultimul stadiu de gestaţie.

Contraindicaţii

Cu excepţia situaţiilor de urgenţă, nu se utilizează la animale care suferă de diabet zaharat, insuficienţă renală, insuficienţă cardiacă, hiperadrenocorticism sau osteoporoză.

Nu se utilizează pentru infecţii virale în timpul fazei viremice sau în cazuri de infecţii micotice sistemice.

Nu se utilizează la animale care suferă de ulcer gastrointestinal sau comean sau demodicoză.

Nu se administrează intraarticular atunci când se constată existenţa unor fracturi, infecţii bacteriene ale încheieturilor şi necroză osoasă aseptică.

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanţa activă, la corticosteroizi sau la orice alt ingredient al produsului.

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Nu există.

Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Reacţia la tratamentul pe termen lung trebuie monitorizată la intervale regulate de timp de către medicul veterinar.

S-a raportat că utilizarea corticosteroizilor la cabaline provoacă laminită. Prin urmare, cabalinele tratate cu astfel de produse trebuie monitorizate frecvent pe parcursul perioadei de tratament.

Din cauza proprietăţilor farmacologice ale substanţei active, trebuie luate precauţii speciale atunci când produsul se utilizează la animale cu un sistem imunitar slăbit.

Cu excepţia cazurilor de acetonemie şi a inducerii parturiţiei, administrarea de corticosteroizi trebuie să conducă la o îmbunătăţire a semnelor clinice, nu la o vindecare.

Afecţiunea de bază ar trebui să facă obiectul unor investigaţii suplimentare. Atunci când sunt tratate grupuri de animale, se utilizează un ac de recoltare, pentru a evita perforarea excesivă a dopului.

După administrarea intra-articulară, utilizarea articulaţiei ar trebui redusă la minim timp de o lună, iar articulaţia nu ar trebui supusă niciunei intervenţii chirurgicale timp de opt săptămâni de Ia utilizarea acestei căi de administrare.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Trebuie luate precauţii pentru a evita auto-injectarea accidentală.

In caz de auto-injectare accidentală, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

Femeile însărcinate nu trebuie să manipuleze acest produs medicinal veterinar.

Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. în caz de contact accidental cu ochii sau pielea, spălaţi bine zona sub jet de apă curată.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi ar trebui să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Spălaţi-vă pe mâini după utilizare.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

Se ştie că corticosteroizii antiinflamatori, precum dexametazona, au o gamă variată de efecte secundare. Deşi dozele ridicate unice sunt, în general, bine tolerate, aceste substanţe pot provoca efecte secundare severe în cazul utilizării pe termen lung şi când sunt administraţi esteri cu o durată de acţiune îndelungată. Prin urmare, dozarea în cazul utilizării pe termen mediu şi lung trebuie redusă la minimul necesar, pentru a controla simptomele.

Steroizii în sine, în timpul tratamentului, pot provoca hiperadrenocorticism iatrogen (sindromul Cushing), implicând modificări semnificative ale metabolismului lipidelor, carbohidraţilor, proteinelor şi mineralelor; de exemplu, se poate produce redistribuirea grăsimii corporale, slăbiciune şi uzură musculară şi osteoporoză. În timpul tratamentului, dozele eficiente suprimă axa hipotalamo-pituitară-adrenală. După încetarea tratamentului, pot apărea simptome de insuficienţă adrenală, inclusiv atrofie adrenocortIcălă ceea ce poate face ca animalul să nu poată reacţiona în mod adecvat în situaţii de stres. Prin urmare, ar trebui luate în considerare mijloace de reducere la minimum a problemelor de insuficienţă adrenală după încetarea tratamentului.

Corticosteroizii cu administrare sistemică pot provoca poliurie, polidipsie şi polifagie, în special în fazele timpurii ale tratamentului. Unii corticosteroizi pot provoca retenţie sodică şi retenţia apei şi hipokaliemie în cazul utilizării pe termen lung.

Corticosteroizii cu administrare sistemică au provocat depuneri de calciu pe piele (calcinoză cutanată).

Corticosteroizii pot întârzia vindecarea rănilor, iar acţiunile imunosupresoare pot slăbi rezistenţa la infecţii sau le pot exacerba pe cele existente. în prezenţa infecţiilor bacteriene, este necesară, de regulă, administrarea unui medicament antibacterian, ca măsură de siguranţă, în cazul utilizării de steroizi. în prezenţa infecţiilor virale, steroizii pot agrava sau accelera progresia bolii.

La animalele tratate cu corticosteroizi s-a raportat ulcer gastrointestinal, iar ulcerul tractului gastrointestinal poate fi agravat de steroizi în cazul pacienţilor cărora li s-au administrat medicamente antiinflamatoare nesteroidiene şi al animalelor cu traumatisme ale măduvei spinării. Steroizii pot provoca mărirea ficatului (hepatomegalie), mărind nivelul de enzime hepatice în ser.

Utilizarea corticosteroizilor poate provoca modificări ale parametrilor biochimici şi hematologici ai sângelui. Se poate produce hiperglicemie tranzitorie.

Dacă produsul este utilizat pentru inducerea parturiţiei la bovine, se poate înregistra o incidenţă ridicată a retenţiei placentare şi, posibil, metrită şi/sau subfertilitate. O astfel de utilizare a dexametazonei, în special în fazele timpurii, poate fi asociată cu viabilitate redusă a viţelului.

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

Gestaţie:

Pe lângă utilizarea produsului pentru inducerea parturiţiei la bovine, nu este recomandată utilizarea corticosteroizilor la animalele gestante. S-a constatat că administrarea în fazele timpurii ale gestaţiei provoacă anomalii fetale la animalele de laborator. Administrarea în fazele finale ale gestaţiei poate provoca parturiţie prematură sau avort.

Lactatie:

Utilizarea produsului la vacile lactante poate provoca o reducere a producţiei de lapte.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Utilizarea concomitentă cu medicamente antiinflamatoare nesteroidiene poate exacerba ulcerul tractului gastrointestinal.

Deoarece corticosteroizii pot reduce răspunsul imun la vaccinare, dexametazona nu ar trebui utilizată în combinaţie cu vaccinuri sau într-o perioadă de două săptămâni de la vaccinare.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Produsul poate fi administrat prin injectare intravenoasă sau intramusculară la cabaline şi prin injectare intramusculară Ia bovine, porcine, câini şi pisici. De asemenea, produsul poate fi administrat la cabaline prin injectare intraarticulară. Trebuie respectate tehnicile aseptice normale. Pentru a măsura volumele mici, de mai puţin de 1 ml, ar trebui utilizată o seringă gradată adecvată, pentru a asigura administrarea corespunzătoare a dozei corecte.

Pentru tratamentul stărilor inflamatorii sau alergice: Sunt recomandate următoarele doze medii. Totuşi, doza recomandată ar trebui determinată în funcţie de gravitatea semnelor şi de durata prezenţei acestora.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Produsul poate fi administrat prin injectare intravenoasă sau intramusculară la cabaline şi prin injectare intramusculară Ia bovine, porcine, câini şi pisici. De asemenea, produsul poate fi administrat la cabaline prin injectare intraarticulară. Trebuie respectate tehnicile aseptice normale. Pentru a măsura volumele mici, de mai puţin de 1 ml, ar trebui utilizată o seringă gradată adecvată, pentru a asigura administrarea corespunzătoare a dozei corecte.

Pentru tratamentul stărilor inflamatorii sau alergice: Sunt recomandate următoarele doze medii. Totuşi, doza recomandată ar trebui determinată în funcţie de gravitatea semnelor şi de durata prezenţei acestora.

Cabaline, bovine, porcine: 0,06 mg/kg greutate corporală, ceea ce corespunde unei doze de

1,5 ml/50 kg

Câini, pisici: 0,1 mg/kg greutate corporală, ceea ce corespunde unei doze de 0,5 ml/10 kg

Pentru tratamentul cetozei primare la bovine (acetonemie) 0,02-0,04 mg/kg greutate corporală, ceea ce corespunde unei doze de 5-10 ml pe vacă, administrată prin injectare intramusculară, în funcţie de mărimea vacii şi de durata semnelor. Trebuie luate măsuri de precauţie pentru a evita supradozarea in crescătorii de rase Channel Island. Vor fi necesare doze mai mari dacă simptomele sunt prezente de mai mult timp sau dacă sunt tratate animale recidivante.

Pentru inducerea parturiţiei - pentru a evita macrosomia fetală şi edemul mamar la bovine: o injecţie intramusculară unică de 0,04 mg/kg greutate corporală, ceea ce corespunde unei doze de 10 ml pe vacă după a 260-a zi de gestaţie. Parturiţia se produce de regulă peste 48-72 de ore.

Pentru tratamentul artritei, al bursitei sau al tenosinovitei prin injectarea intraarticulară la cabaline. Doza 1-5 ml

Aceste cantităţi nu sunt specifice şi au doar scop orientativ. Injecţiile intraarticulare sau în burse trebuie să fie precedate de eliminarea unui volum echivalent de lichid sinovial. Este esenţială o asepsie strictă.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

O supradoză poate provoca somnolenţă şi letargie la cabaline.

Timp de asteptare

Carne si organe 14 zile, lapte 3 zile.

Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar ambalat pentru comercializare: 2 ani

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 de zile.

Precauţii speciale pentru depozitare

Se pastreaza in ambalajul original la temperatura mai micã de 25°C.

A se proteja de lumină.

Natura şi compoziţia ambalajului primar

Flacoane din sticlă de 100 ml.

Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

Producator:

Distribuitor:

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, str Plevnei nr 166, , tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Numărul autorizaţiei de comercializare

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.