Flumesya 10%

Antibiotice - Flumesya 10%

specii tinta: bovine, ovine si caprine, suine, pasari, iepuri, pesti

Prezentare Cod produs Pret
Flumesyva 100 g 16.00 RON

Compoziţia calitativă şi cantitativă

1 ml produs conţine:

Substanţă activă :

Flumequina 100 mg

Excipient (excipienţi):

Carbonat de sodiu monohidrat

Lactoză

Forma farmaceutică

Pulbere orală, pentru administrare in apa de băut.

Pulbere de culoare alba sau uşor crem, fina si fara aglomerări de particule

Specii ţintă:

Bovine (viţei), suine, pui de gaina (broileri), iepuri si peşti

Proprietăţi farmacodinamice

Flumequina este un agent antibacterian care aparţine grupei fluorchinolonelor cu acţiune bactericidă. Ea acţionează asupra ADN-ului bacterian, blocând replicarea acestuia prin inhibarea subunităţii A a enzimei ADN-giraza, această enzimă fiind implicată în formarea helixului de ADN. Este eficientă asupra bacteriilor Gram negative, (Escherichia coli, Proteus spp., Salmonella spp., Pasteurella spp., Klebsiella spp., Vibrio spp., Aeromonas spp. şi Yersinia spp.). Este eficace, de asemenea, împotriva unor bacterii Gram pozitive ( Staphylococcus pyogenes, Corynebacterium spp. şi Streptococcus spp)

Particularităţi farmacocinetice

După administrarea orală este relativ bine absorbită din tractul gastroîntestinal, ajungând la concentraţia plasmatică maximă 2 ore mai târziu. Se difuzează în toate ţesuturile. Legarea de proteinele plasmatice este de 74,5 %. în sânge, flumequina nealterată se întâlneşte şi sub formă de metaboliţi hidroxilaţi cu activitate scăzută. Prin urină se excretă aproximativ 40¬60 % din doza absorbită , iar restul se elimină sub formă de metaboliţi glucuronoconjugaţi inactivi. O parte mică se excretă prin fecale.

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

Produsul este recomandat în tratamentul infecţiilor produse de germeni sensibili la flumequină:

Viţei: bronhopneumonii, enterita colibacilară, boli neonatale, salmoneloză

Suine : colibaciloză, enterite, gastroenterite, boli neonatale

Pui de gaina (broileri): colibaciloză, salmoneloză, pasteureloză

Iepuri: colibaciloză

Peşti: furunculoza salmonidelor

Contraindicaţii

Nu administraţi animalelor care suferă de insuficientă hepatică sau renală.

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă Nu se utilizează la animalele care produc lapte destinat consumului uman.

Nu se utilizează pentru păsările care produc oua pentru consum uman.

Atenţionări speciale

Nu exista.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

La utilizarea produsului trebuie să se ţină seama de politicile oficiale şi locale privind produsele antimicrobiene.Fluoroquinolonele trebuie utilizate doar în urma efectuării testelor de susceptibilitate. Utilizarea produsului care se abate de la instrucţiunile furnizate în RCP poate spori prevalenţa bacteriilor rezistente la quinolone şi poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte fluoroquinolone datorită potenţialului de rezistenţăi încrucişată. Fluorochinolonele vor fi păstrate ca rezervă pentru tratamentele care în condiţii clinice răspund puţin sau care vor răspunde puţin la alte clase de substanţe antimicrobiene

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul la animale

Persoanele cu hipersensibilitate la fluoroquinolone vor evita contactul cu produsul. La utilizarea produsului se va purta echipament de protecţie adecvat.

Trebuie evitat contactul direct al produsului cu pielea, ochii sau mucoasele.

În cazul expunerii accidentale se clăteşte abundent cu apa.

În cazul apariţiei unor reacţii alergice în timpul administrării, solicitaţi imediat sfatul

medicului şi prezentaţi prospectul sau eticheta produsului.

A nu se bea, mânca sau fuma în timpul manipulării produsului.

Spălati-vă mâinile şi pielea expusă cu apă şi săpun imediat după utilizare.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

Pot apare ocazional tulburări digestive (vomă sau diaree).

Pot apare foarte rar tulburări nervoase (hiperexcitabilitatea). Pot apare alergii cutanate sau fotosensibilizare.

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

Nu există contraindicaţii pentru aceste perioade.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Nu asociaţi cu trimetoprim.

Produsele acide determină precipitarea flumequinei.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Produsul se administrează pe cale orală în apa de băut, astfel:

Viţei: doza este de 5 g produs/ 50- 100 kg greutate corporală, la fiecare 12 ore, timp de 5 zile consecutive

Suine :

- adulte: doza este de 3 g produs/ 50 kg greutate corporală, la fiecare 12 ore timp de 3 - 5 zile consecutiv

- purcei: doza este de 3 g produs/ 25 kg greutate corporală, la fiecare 12 ore, timp de 3 - 5 zile consecutiv

Pui de gãinã (broileri): doza este de 1 g produs 14 - 8 kg greutate corporală, timp de 3-5 zile consecutiv

Iepuri: 1,5 g produs/10 kg greutate corporala, timp de 4-5 zile

Peşti: 12 g de produs /100 kg greutate corporala, timp de 4-5 zile.12-20 g pulbere / 100 kg hrana (120-200 ppm) portionat in 2 tainuri/zi

Cantitatea necesară de pulbere se va dizolva iniţial într-un volum mic de apă (100 g produs / litru de apa), cantitate care va fi apoi adăugată la restul cantităţii de apă necesară.

Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acurateţe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

în caz de supradozare, pot apărea tulburări digestive sau nervoase, însă acestea dispar când se opreşte tratamentul.

Timp de aşteptare

Carne si organe:

Bovine (vitei) - 10 zile

Suine -10 zile

Pui de gaina (broileri): 10 zile

Iepuri: 2 zile

Peşti: 32 grade zile

Incompatibilităţi

în lipsa studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu se va amesteca cu alte produse medicinale veterinare.

Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.

Perioada de valabilitate după deschiderea ambalajului primar: 6 luni

Perioada de valabilitate a produsului după diluare conform indicaţiilor: 24 de ore

Precauţii speciale pentru depozitare

A se păstră in loc uscat.

A se proteja de lumina.

A nu se păstră la temperaturi mai mare de 25°C.

Natura şi compoziţia ambalajului primar

Pungi impermeabile termosudate din PES/Al/LDPE de 100 şi respectiv 1000 g.

Ambalaj secundar:

Cutii de 1 kg, care contin 10 pungi a 100 g fiecare.

Cutii de 5 Kg, care contin 5 pungi a 1.000 g fiecare.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

Producator:

Laboratorios SYVA S.A., Av. Parroco Pablo Diez, 49-57-24010–LEON-SPANIA

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.